7460 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren)

Algemeen

ESR-code: 74.60
Naam: Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren)