4325 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel aan gemeenten

Algemeen

ESR-code: 43.25
Naam: Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel aan gemeenten