6322 Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten

Algemeen

ESR-code: 63.22
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten