63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden

Algemeen
Uitgesloten

ESR-code: 63
Naam: Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden

Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden worden geboekt in groep 63. De structuur van de groep 63 is gelijk aan die van groep 43. Er wordt in de subgroepen 63.1 tot 63.4 evenwel een onderscheid gemaakt tussen investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten.

Kapitaaloverdrachten aan intercommunales die niet behoren tot de sector S.13.13 (groep 51).