7121 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector

Algemeen

ESR-code: 71.21
Naam: Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector