122 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Algemeen

ESR-code: 12.2
Naam: Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Deze subgroep is als volgt uitgesplitst:

12.21: algemene werkingskosten;
12.22: huurgelden van gebouwen.