6342 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw’s van de lokale overheden

ESR-code: 63.42
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan vzw’s van de lokale overheden