4430 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 44.30
Naam: Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs