42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen

ESR-code: 42
Naam: Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

De inkomensoverdrachten van de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies aan de socialezekerheidsinstellingen (sector S.13.14 van de lijst van eenheden van de overheidssector) worden geboekt onder code 42. Die inkomensoverdrachten zijn verdeeld over de codes 42.10 tot 42.90 volgens de aard van de overdracht.