435 Aan overige lokale overheden

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 43.5
Naam: Aan overige lokale overheden

De inkomensoverdrachten aan overige lokale overheden zijn verdeeld over de economische codes:

  • 43.51 (politiezones);
  • 43.52 (OCMW’s);
  • 43.53 (intercommunales van de sector S.13.13);
  • 43.54 (hulpverleningszones);
  • 43.59 (overige lokale overheden).
  • de toelage aan de politiezones (43.51);
  • de toelage aan de OCMW’s voor het leefloon (code 43.52);
  • de toelage aan de OCMW’s voor de opvang van vluchtelingen (code 43.52).

Overdrachten aan intercommunales die volgens de klassering van het INR niet tot de sector S.13.13 behoren.