712 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken

Algemeen

ESR-code: 71.2
Naam: Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken

Onder subgroep 71.2 boekt men de aankopen van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken. Deze subgroep wordt onderverdeeld in de economische codes 71.21 (aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector) en 71.22 (aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken van andere sectoren dan de overheidssector).