853 Kredietverleningen aan lokale overheden

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 85.3
Naam: Kredietverleningen aan lokale overheden

Kredietverleningen aan lokale overheden worden geboekt in de subgroep 85.3.

Kredietverleningen aan lokale overheden worden verdeeld over de volgende economische codes:

  • 85.31: kredietverleningen aan de provincies;
  • 85.32: kredietverleningen aan de gemeenten;
  • 85.33: niet gebruikt;
  • 85.34: kredietverleningen aan vzw’s van de lokale overheden;
  • 85.35: kredietverleningen aan overige lokale overheden.