4323 Bijdragen voor rentelasten aan gemeenten

Algemeen

ESR-code: 43.23
Naam: Bijdragen voor rentelasten aan gemeenten