4110 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 41.10
Naam: Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Onder code 41.10 worden de inkomensoverdrachten geboekt van een eenheid naar de institutionele overheid waarmee die eenheid moet worden geconsolideerd volgens de lijst van de eenheden van de overheidssector.

  • inkomensoverdracht van een DAB (diensten afzonderlijk beheer);
  • inkomensoverdracht van een Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, EVA’s naar privaat en publiek recht, Eigen Vermogens;
  • inkomensoverdracht van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid;
  • inkomensoverdracht van een vzw van de overheid.

De verrichtingen die leiden tot een facturatie moeten niet worden beschouwd als overdrachten en moeten worden geboekt onder code 12.

Als tegenboeking worden de ontvangsten geboekt op het niveau van de institutionele overheid onder de overeenkomstige code 46.xx .