748 Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling

Algemeen
Aantekeningen
ESR-code: 74.8
Naam: Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling

Onder de economische code 74.80 boekt men de aankopen inzake onderzoek en ontwikkeling in de vorm van onderzoekscontracten met derden waarbij de overheid eigenaar wordt van de resultaten.

In het ESR 2010 worden de aankopen inzake onderzoek en ontwikkeling in de vorm van onderzoekscontracten met derden beschouwd als investeringen indien de overheid eigenaar wordt van de resultaten (code 74.80) of als overdracht indien de overheid geen eigenaar wordt van de resultaten (economische codes van de groepen 3 en 4 naargelang van de ontvanger van de uitgave.