749 Roerende investeringen uitgevoerd in eigen beheer

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 74.9
Naam: Roerende investeringen uitgevoerd in eigen beheer

Werken in eigen beheer komen overeen met vaste activa die de eenheid voor zichzelf aanmaakt. Haar personeel voert deze werkzaamheden uit met materiaal dat zij aankoopt. Deze vaste activa worden geboekt (code 19) door hun productiekosten op te tellen; deze worden steeds geboekt als uitgaven en komen overeen met de personeelskosten (code 11), plus de kostprijs van de grondstoffen en de andere productiekosten (code 12), met uitsluiting van de financiële kosten.

Voor andere werken (dan aan gebouwen of infrastructuur) in eigen beheer wordt als tegenboeking een investering in de activa geboekt onder code 74.90.

Bijv.: het personeel van de vennootschap vervangt een motor in een voertuig, ontwikkelt een programmatuur of legt een gegevensbank aan.

Er is geen enkele verplichting om deze codes te gebruiken. Enkel eenheden die dergelijke verrichtingen in hun jaarrekening boeken, moeten deze codes gebruiken.