7310 Wegenbouwkundige werken

Algemeen

ESR-code: 7310
Naam: Wegenbouwkundige werken

Hiertoe behoren de wegen (van autosnelwegen tot fietspaden) met de daarin gelegen burgerlijke bouwwerken (viaducten, tunnels, bruggen, kanaliseringen en verschillende mechanische en elektrotechnische uitrustingen) en groenvoorzieningen. Ook parkeerterreinen worden tot de economische code 73.10 gerekend, voor zover zij niet door een bedrijf worden uitgebaat.