6122 Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen

Algemeen

ESR-code: 61.22
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen