768 Opbrengsten op kwijtschelding na gerechtelijke reorganisaties

Algemeen

Toepassingsgebieden: