700000 Verkopen

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 700000 Verkopen omvat het bedrag van de verkoop van goederen en de levering van diensten, in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. Deze rekening omvat niet de toegestane kortingen, welke terecht komen op de rekening 708000 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten.

Toepassingsgebieden:

ER ER omschrijving Dt Ct
400000 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar X
700000 Verkopen X
Ingesloten:
 • Inkomgelden
 • Vergoedingen voor het organiseren van allerlei activiteiten op de eigen terreinen en in de eigen gebouwen
 • Verkopen in en exploitatie van cafetaria, eetgelegenheden en vergaderzalen
 • Exploitatie ICT
 • Het uitvoeren van analyses en onderzoeken, al dan niet in het kader van een overeenkomst
 • Verkopen van houtkappingen en hout op stam en andere verkopen van bosbouw-, landbouw-, tuinbouw- en visteeltproducten
 • Overeenkomst m.b.t. statistieken overlijdens binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Opbrengst drankautomaten
 • Inschrijvingsgelden voor eigen vormingen en opleidingen
 • Inschrijvingsgelden voor examens bv arts/tandarts, rijexamens, centrale examencommissie, energiedeskundigen, verslaggevers, …
 • Inschrijvingsgelden voor andere evenementen
 • Verkoop van publicaties (eigen en van derden)
 • Verkoop van informatie bv wedde-informatie, digitale planaanvragen
 • Verkoop van advertentieruimte in eigen tijdschriften en andere publicaties.
 • Vaccinleveringen Brussel
 • Diverse andere verkopen
Uitgesloten:
 • Verhuur van onroerende goederen (747000)
 • Verhuur van roerende goederen, bv. installaties, machines, materiaal, … (747100)
 • Terugstorting inschrijvingsgelden voor het volgen van externe vormingen (745900)