1611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 16.11
Naam: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Onder deze economische code wordt de verkoop geboekt van niet-duurzame goederen en diensten door de overheidssector aan bedrijven, kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen.

  • opbrengst van de Regie van het Staatsblad
  • opbrengst van de verhuring van een gebouw aan een onderneming