8620 Kredietaflossingen door kredietinstellingen

Algemeen

ESR-code: 86.20
Naam: Kredietaflossingen door kredietinstellingen