3860 Ontvangen subsidies

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
ESR-code: 38.60
Naam: Ontvangen subsidies

De subsidies afkomstig van overheidsdiensten die ze toekennen in het kader van de algemene bepalingen die van toepassing zijn op zowel privéproducenten als op publieke producenten. Deze rubriek bevat namelijk:

  • de verminderingen van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen van de Gemeenschappen en Gewesten toegekend via de RSZ en de DIBISS (voor rekening van de G&G);
  • de federale verminderingen van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen rechtstreeks toegekend door de RSZ;
  • de vrijstellingen van betaling van de bedrijfsvoorheffing ten laste van de FOD Financiën;
  • de subsidies Sociale Maribel toegekend door de RSZ en de DIBISS via het Fonds Sociale Maribel.
  • de dotaties, zonder belang of ze al dan niet voorzien zijn in de bijzondere financieringswet;
  • de toegekende delen van belastingen evenals de gewestelijke belastingen;
  • de overdrachten die voortvloeien uit conventies tussen de publieke autoriteiten en de overheidseenheden die ze ontvangen.