894 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 89.4
Naam: Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Onder de economische code 89.40 boekt men kredietaflossingen komende van het gesubsidieerd autonoom onderwijs.