6621 Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen

Algemeen

ESR-code: 66.21
Naam: Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen

Ontvangsten komende uit een kapitaaloverdracht binnen een institutionele groep worden geboekt in groep 66. De structuur van de groep 66 is gelijk aan die van de groep 61.