5610 Vermogensheffingen van bedrijven

Algemeen
Uitgesloten
ESR-code: 56.10
Naam: Vermogensheffingen van bedrijven

Onder de ESR-code 56.10 worden de vermogensheffingen geboekt betaald door bedrijven.

Periodieke vermogensheffingen worden verondersteld aangerekend te worden op het inkomen en worden beschouwd als inkomensoverdracht (groep 37).