4926 Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap

Algemeen
ESR-code: 49.26
Naam: Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap

Onder ESR-code 49.26 boekt men de ontvangsten uit inkomensoverdrachten geïnd door de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten of een Gemeenschapscommissie en komende van de Duitstalige Gemeenschap.