56 Vermogensheffingen

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
ESR-code: 56
Naam: Vermogensheffingen

Onder de codes 56.10 tot 56.40 worden de vermogensheffingen geboekt betaald door bedrijven, kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en vzw’s ten behoeve van de gezinnen die in uitzonderlijke omstandigheden worden geheven.

Onder de code 56.50 (vermogensheffingen van gezinnen) boekt men hoofdzakelijk successierechten, schenkingsrechten en de heffing op het langetermijnsparen.

  • successierechten;
  • schenkingsrechten;
  • heffing op het langetermijnsparen.

Periodieke vermogensheffingen worden verondersteld aangerekend te worden op het inkomen en worden dus beschouwd als inkomensoverdracht (groep 37).