4912 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Algemeen
ESR-code: 49.12
Naam: Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Onder ESR-code 49.11 boekt men de ontvangsten uit inkomensoverdrachten geïnd door de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten of een gemeenschapscommissie en komende van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.