492 Inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 49.2
Naam: Inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen

Onder de subgroep 49.2 boekt men de ontvangsten uit lopende overdrachten geïnd door de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten of de Gemeenschapscommissies, komende van de Gemeenschappen.

Deze subgroep is over de economische codes verdeeld volgens de gemeenschap die de overdracht uitvoert:

  • 49.24: Franse Gemeenschap;
  • 49.25: Vlaamse Gemeenschap (inclusief Vlaams Gewest);
  • 49.26: Duitstalige Gemeenschap.