4620 Inkomensoverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen

Algemeen

ESR-code: 46.20
Naam: Inkomensoverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen

Onder code 46.20 worden de inkomensoverdrachten geboekt vanwege niet-organieke begrotingsfondsen. Deze fondsen werden bij de wet van 28 juni 1989 afgeschaft. Deze code mag dus in principe niet meer worden gebruikt.