413001 Te ontvangen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke – boekingen via GL

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: