489 Andere diverse schulden

Algemeen

De rubriek 489 Andere diverse schulden omvat de overige schulden.

Toepassingsgebieden: