470000 Dividenden en tantiemes over vorige boekjaren

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: