455100 Voorziening voor uitgestelde bezoldiging

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De economische rekening 455100 Voorziening voor uitgestelde bezoldiging omvat de aangelegde voorziening voor uitgestelde bezoldiging van tijdelijke leerkrachten.

Tijdelijke leerkrachten ontvangen tijdens de 2 maanden grote vakantie waarin ze geen les geven een apart soort loon, namelijk uitgestelde bezoldiging. Tijdens het schooljaar bouwen tijdelijke leerkrachten maandelijks rechten op uitgestelde bezoldigingen op, gebaseerd op de geleverde prestaties dat schooljaar.

Voltijds werken tijdens de maanden september-december geeft zo recht op een volledige uitgestelde bezoldiging voor de maand juli. Voltijds werken tijdens de maanden januari-juni geeft zo recht op een volledige uitgestelde bezoldiging voor de maand augustus.

Alleen wanneer de tijdelijke leerkracht het volledige schooljaar een volledige opdracht heeft volbracht, ontvangt die een volledige uitgestelde bezoldiging voor de hele zomervakantie. Wanneer dit niet het geval is, wordt de uitgestelde bezoldiging procentueel verminderd.

Vermits de uitgestelde bezoldiging van juli afhangt van prestaties van het voorgaande boekjaar, wordt hiervoor een voorziening aangelegd.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 643700 Toevoeging voorziening uitgestelde bezoldiging onderwijzend personeel en 643720 Bestedingen en terugname voorzieningen uitgestelde bezoldiging onderwijzend personeel.

Toevoeging voorziening

ER ER omschrijving Dt Ct
643700 Toevoeging voorziening uitgestelde bezoldiging
onderwijzend personeel

X

455100 Voorziening voor uitgestelde bezoldiging

X

 

Besteding of terugname voorziening

ER ER omschrijving Dt Ct
455100 Voorziening voor uitgestelde bezoldiging

X

643720 Bestedingen en terugname voorzieningen
uitgestelde bezoldiging onderwijzend personeel

X