458000 Te betalen kinderbijslagen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De rekening 458000 Te betalen kinderbijslagen omvatte tot en met 2014 boekingen voor kinderbijslag.

Vanaf 2015 zit de kinderbijslag vervat onder de RSZ-Werkgever en zijn er dus geen aparte boekingen meer.

De rekening 458000 Te betalen kinderbijslagen omvat de terugvorderingen van kinderbijslag wanneer een personeelslid uit dienst is of bij de terugvordering tussen verschillende kinderbijslagfondsen bij oude dossiers.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 623010 Kinderbijslag.

De boekingen op deze rekening zijn uitdovend.