430000 Kredietinstellingen – Leningen op rekeningen met vaste termijn

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: