613350 Vergoedingen en aanverwante kosten voor afvalophaling en schoonmaak gebouwen

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613350 Vergoedingen en aanverwante kosten voor afvalophaling en schoonmaak gebouwen omvat alle kosten voor afvalophaling niet georganiseerd door een (lokale) overheid en het schoonmaken van gebouwen.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613350

X

4XXXXX

X

 

Ingesloten:
  • Kosten voor schoonmaak van gebouwen, bv. reinigen van ramen, reinigen van tapijten, …
  • Ophalen en verwerken van natuursnoeisel en groenafval
  • Ledigen van septische putten
  • Kost voor het ophalen van afval, bv. Bouw-en sloopmateriaal, papier, … indien dit niet georganiseerd wordt door een (lokale) overheid
  • Huur en onderhoud van ladybox/maandverbandcontainer en handdoekautomaat indien dit vervat zit in een onderhoudscontract
Uitgesloten:
  • Onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen en terreinen (616000 of klasse 2)
  • Aankoop vuilniszakken die verplicht gebruikt dienen te worden voor afvalophaling georganiseerd door een (lokale) overheid (640000)
  • Aankoop sticker voor afvalcontainer die verplicht gebruikt dient te worden voor afvalophaling georganiseerd door een (lokale) overheid (640000)
  • Kosten voor gebruik van stedelijk of gemeentelijk containerpark (640000)