614000 Beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 614000 Beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking omvat de vergoeding die betaald wordt aan de private partner voor het ter beschikking stellen van activa die in het kader van gezamenlijke projecten van publieke en privaatrechtelijke partijen worden gerealiseerd om een meerwaarde voor alle betrokken partijen tot stand te brengen.

In dit geval ligt het eigendomsrecht van het activum bij de private partner en wordt het bijgevolg niet opgenomen in de balans van de overheidsinstelling.

Indien het gaat over geherkwalificeerde PPS-en waarbij het desbetreffende actief eigendom is/wordt van de overheidsinstelling, dan dient deze constructie geboekt te worden als een financiële lease en moet(en):

 • het activum opgenomen worden op het actief van de balans van de overheidsinstelling
 • er een schuld opgenomen worden op het passief van de balans van de overheidsinstelling (lening)
 • intresten gerelateerd aan deze lening en eventuele onderhoudskosten geboekt worden op de overeenkomstige resultaatsrekening.

 

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

614000

X

4XXXXX

X

 

ngesloten:
 • de beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking: terreinen
 • de beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking: gebouwen
 • de beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking: varend materieel
 • de beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking: vliegend materieel
 • de beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking: autosnelwegen, wegen en fietspaden
 • de beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking: vliegvelden
 • de beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking: waterwegen en zeekanaal
 • de beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking: infrastructuur van het openbaar vervoer
 • de beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking: waterzuiveringsinstallaties
 • de beschikbaarheidsvergoeding publiek-private samenwerking: teletransmissie- en radionetwerken
Uitgesloten:
 • geherkwalificeerde PPS-en