623110 Moeilijk bereikbare plaatsen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 623110 Moeilijk bereikbare plaatsen omvat de vergoedingen voor woon-werkverkeer die personeelsleden ontvangen wanneer de werkplaats moeilijk of niet met het gemeenschappelijk openbaar vervoer kan bereikt worden.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 455000 Bezoldigingen.

ER ER omschrijving Dt Ct
623110 Moeilijk bereikbare plaatsen

X

455000 Bezoldigingen

X

 

Uitgesloten:
  • De terugbetalingen van reiskosten die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (ticket) (zie rekening 611100)
  • De terugbetalingen van verplaatsingskosten in het buitenland die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (ticket) (zie rekening 611110)
  • De vergoeding bij dienstverplaatsing met eigen voertuig die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie (zie rekening 611200)
  • Woon-werkverkeer met de fiets (zie rekening 623000)
  • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (zie rekening 623100)
  • Woon-werkverkeer personen met een handicap (zie rekening 623120)
  • Woon-werkverkeer buitenland (zie rekening 623130)