609500 Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop

Algemeen
Bijkomende informatie
Voorbeeld(en)

De economische rekening 609500 Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop omvat de wijziging in voorraad van onroerende goederen bestemd voor verkoop.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop.

  • Aankopen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

600500

Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop

X

440000

Leveranciers op ten hoogste een jaar

X

 

  • Afname voorraad van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

609500

Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop

X

350000

Onroerende goederen bestemd voor verkoop – Aanschaffingswaarde

X

 

  • Toename voorraad van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

350000

Onroerende goederen bestemd voor verkoop – Aanschaffingswaarde

X

609500

Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop

X