612040 Stookolie

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 612040 Stookolie omvat de uitgaven m.b.t. aankopen van stookolie.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

612040

X

440000

X

 

Ingesloten:
  • Facturen voor de aankoop van stookolie (voor verwarming)
Uitgesloten:
  • Facturen voor aardgasverbruik (612010)
  • Facturen voor elektriciteitsverbruik (612020)
  • Facturen voor de aankoop stoom (612030)
  • Facturen voor de aankoop van brandstof voor vervoermiddelen (612050)
  • Facturen voor de periodieke keuring van een stookolietank (613390)