616000 Onderhoud en herstellingen terreinen en gebouwen

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 616000 Onderhoud en herstellingen terreinen en gebouwen omvat de kosten m.b.t. onderhouds- en herstellingswerken aan terreinen en gebouwen uitgevoerd door externe firma’s.

Let wel: enkel herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud mogen op deze rekening geboekt worden. Grote verbeteringswerkzaamheden (zoals renovatie, heropbouw of verruiming) die duidelijk het kader te buiten gaan van wat nodig is om eenvoudig de vaste activa in goede werkingsstaat te behouden, dienen aanzien te worden als een investering.
De ‘eerste inrichting’ van een terrein of een gebouw heeft steeds een waardeverhogend karakter en dient bijgevolg beschouwd te worden als een investering.

 

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

616000

X

440000

X

Ingesloten:

Terreinen

 • Onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door externen aan parken, bossen, heiden, tuinen, akkers, …
  • hakselen van hout
  • maaien
  • snoeien
  • kappen en vellen van bomen
  • afbraakwerken op het terrein
  • maaien van hooiland
  • inzaaien van akkers
  • beplanten van terreinen
  • gazonaanleg
  • herstellen van verlichting en banken in parken
  • bestrijding van exoten
  • bewateren van een terrein
  • begrazing door kudden
 • Herstellen en onderhouden van omheiningen
 • Uitvoeren van natuurbeheerwerken
 • Onderhoud en herstellingen sportinfrastructuur

Gebouwen

 • Elektriciteitswerken
 • Herstelling ramen, deuren, trappen, dak, dakgoten, …
 • Vervangen van vloerbedekking, Schilder- en behangwerken lokalen, schilderen van voorgevel,…
 • Afbraakwerken van gebouwen
 • Aanpassingswerken (verplaatsen elektriciteit, inbouw sleutelkast voor brandsleutel …), opfrissingwerken, herinrichtingswerken en decoratiewerken
 • Inhuren van slotenmaker voor het herstellen van een slot
 • Inventariseren en verwijderen van asbest
 • Opsporen en herstellen waterlek, verlies stroom, …
 • Installatie en onderhoud rookdetectors
 • Onderhoud en herstellingen liften
 • Onderhoud en herstellingen verluchting, verlichting en verwarming
 • Sanitaire onderhouds- en herstellingswerken
 • Ongedierte bestrijding
 • Onderhoud koelcel (ingebouwd)
 • Onderhoud en herstellingen sportinfrastructuur
Uitgesloten:
 • Aankoop van zaden, planten, meststoffen, potgrond, … (612300)
 • Aankoop van onderhoudsproducten zoals dweilen, kuisproducten, vuilniszakken,… (612210)
 • Aankoop toegankelijkheidsborden (612200)
 • Aankoop schrikdraad, kippengaas, … (612200)
 • Onroerende voorheffing op terreinen en gebouwen in eigendom (640000)
 • Kosten voor schoonmaak van gebouwen, reinigen van ramen, reinigen van tapijten, … (613350)
 • Onderhoud en herstelling van machines, installaties voor exploitatie en uitrusting (616100)
 • Huur en afhaling afvalcontainers (615900)
 • Aankopen van verf, lampen, pictogrammen, … (612200)
 • Aankoop van klein materiaal voor onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen (612200)
 • Keuring van gebouwen, veiligheidscontrole (613390)
 • Plaatsen van een elektriciteits-, gas- of watermeter (612020)
 • Ophalen en verwerken van natuursnoeisel en groenafval (613350)
 • Aanleg vijvers en poelen (klasse 2)
 • Grondonderzoeken (613390)