601000 Aankopen van hulpstoffen

Algemeen
Boeking(en)

De economische rekening 601000 Aankopen van hulpstoffen omvat de waarde van de aangekochte hulpstoffen. Hulpstoffen zijn de goederen die door de organisatie worden aangekocht om ze aan te wenden in het productie- of transformatieproces in het kader van hun hoofdactiviteit en dit met het oog op de wederverkoop van het afgewerkte product, maar ze vervullen slechts een bijkomende rol in het productie- of transformatieproces.

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

601000

Aankopen van hulpstoffen

X

440000

Leveranciers op ten hoogste een jaar

X