621100 FOP Werkgever

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

Het FOP (fonds overlevingspensioen) omvat de pensioenbijdragen voor ambtenaren. De economische rekening 621100 FOP-Werkgever omvat dan ook de werkgeversbijdrage voor FOP. De werknemersbijdrage FOP wordt geboekt op de rubriek 620 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen.

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening onder rubriek 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

ER ER omschrijving Dt Ct
621100 FOP-Werkgever

X

454XXX Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

X

 

Uitgesloten:
  • RSZ-bijdrage werkgever ( zie rekening 621000)