600000 Aankopen van grondstoffen voor bewerking

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 600000 Aankopen van grondstoffen voor bewerking omvat de waarde van de aangekochte grondstoffen. Grondstoffen zijn de goederen die door de organisatie worden aangekocht om ze aan te wenden in het productie- of transformatieproces in het kader van hun hoofdactiviteit en dit met het oog op de wederverkoop van het afgewerkte product.

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

600000

Aankopen van grondstoffen voor bewerking

X

440000

Leveranciers op ten hoogste een jaar

X

Ingesloten:
  • Aankoop van voedingsstoffen die door DAB Catering verwerkt worden in de restaurants van de Vlaamse Gemeenschap
  • Aankoop van papier dat door DAB Digitale Drukkerij verwerkt wordt
Uitgesloten:
  • Maaltijden, broodjes, koffiekoeken die door de entiteit worden aangekocht ten behoeve van eigen personeel (611420)
  • Maaltijden, broodjes, koffiekoeken die door de entiteit worden aangekocht ten behoeve van derden (613540)