620220 Bedienden/ambtenaren: brutoloon – eindejaarspremies

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 620220 Bedienden/ambtenaren: brutolonen – eindejaarspremie omvat de bruto eindejaarstoelage van de bedienden en ambtenaren.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
620220 Bedienden/ambtenaren: brutoloon – eindejaarspremie

X

621000 RSZ werkgever

X

453000 Ingehouden voorheffingen

X

454000 RSZ en andere sociale lasten

X

457000 Eindejaarstoelage

X

 

Uitgesloten:
  • Bedienden/ambtenaren: Brutolonen – weddes (zie rekening 620200)
  • Bedienden/ambtenaren: brutoloon – vakantiegeld (zie rekening 620210)