663 Minderwaarde op de realisatie van vaste activa

Algemeen

Toepassingsgebieden: