663100 Minderwaarden op de realisatie van financiële vaste activa

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: