652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+)

Algemeen

Toepassingsgebieden: